Disclaimer

Disclaimer

Eenmanszaak De Geus Online, met KvK-nummer 74784048, hierna “De Geus Online” wil u hartelijk welkom heten op www.christiandegeus.nl.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Geus Online kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van deze website is door De Geus Online zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. De Geus Online zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

De Geus Online is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door De Geus Online verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en De Geus Online tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort De Geus Online dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@christiandegeus.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van De Geus Online of die van licentiegevers. De Geus Online behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@christiandegeus.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat De Geus Online per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het De Geus Online weten via info@christiandegeus.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat De Geus Online verplicht is tot enige schadevergoeding.

De Geus Online behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Ik maak gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met deze cookies en vergelijkbare technieken. Cookie policy